Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe werken bedrijven nu al samen met het onderwijs?

Geschreven samen met: Daan de Kruijf Circular Skills Lead bij
Coöperatie Leren voor Morgen
Innovatieve bedrijven zijn de aanjagers van de transitie naar een circulaire economie. Om die rol te kunnen vervullen hebben ze goed opgeleid personeel nodig. Tegelijkertijd zijn deze innovatieve bedrijven voor het onderwijs de belangrijkste bron van actuele kennis over de circulaire economie: het onderwijs moet weten aan welke circulaire vaardigheden behoefte is.

Omdat het voor het onderwijs moeilijk is om de innovatie die continu plaatsvindt bij te benen, spelen bedrijven een belangrijke rol in het opleiden van jongeren voor een circulaire economie. Door nauw samen te werken met het onderwijs integreren bedrijven twee belangrijke processen: leren en innoveren

 

Voorbeelden van bestaande samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven

Er zijn talloze initiatieven waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan vraagstukken rondom de (transitie naar een) circulaire economie. Hier beneden vind je enkele voorbeelden:

 

Katapult

Het netwerk Katapult bestaat uit meer dan 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. In deze Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en andere vormen van samenwerking trekken onderwijs en bedrijven samen op om de uitdagingen van nu, waaronder de circulaire transitie, het hoofd te bieden.

 

Circulaire ambachtscentra

Samen met gemeenten ontwikkelt Rijkswaterstaat circulaire ambachtscentra, waar producthergebruik en reparatie centraal staan in de samenwerking tussen kringloopwinkels, milieustraten, reparatiewerkplaatsen en onderwijsinstellingen.  

 

Regionale initiatieven

De regio wordt in toenemende mate gezien als de motor van de transitie naar een circulaire economie, omdat het de juiste schaal heeft om doelgericht de nodige stakeholders bij elkaar te brengen om systeeminnovatie vorm te geven. In regionale initiatieven komen de belangrijkste stakeholders samen om de transitie naar een circulaire regionale economie vorm te geven, waarbij zij beter dan op landelijk niveau kunnen inspelen op demografische trends, de plaatselijke arbeidsmarkt en relevante sectoren en industrie.

VOORBEELD: Vanuit de Vereniging Circulair Friesland werken bedrijven, onderwijs en overheid op 10 verschillende thema’s samen om van Friesland de meest circulaire regio van Europa te maken.