Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat voor financiering is er voor circulaire bedrijven?

In het algemeen is financiering beschikbaar in de vorm van vermogen, schuld of subsidies. Het juiste type financiering hangt af van omstandigheden zoals het type circulair businessmodel en de ontwikkelingsfase van de organisatie. 

Drie types financiering

Vermogen (equity)

In vermogensfinanciering wordt kapitaal verstrekt in ruil voor een deel van het eigendom. Een voorbeeld is venture capital financiering voor onbewezen en nog niet geteste cradle-to-cradle technologie.

Schuld (leningen)

In schuldfinanciering wordt kapitaal verstrekt in de vorm van een lening met het idee dat de leningen in termijnen of in zijn geheel op een afgesproken moment wordt terugbetaald. Voorbeelden zijn:

  • Groene obligaties: bijvoorbeeld € 600 miljoen aan klimaatobligaties van de Europese Investeringsbank (EIB) om fondsen te werven voor projecten rondom hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
  • Leasefinanciering: e.g. het leasen van licht op een pay-per-lux-basis tussen Philips en Rau Architects of het leasen van meubilair door C2C ExpoLab;
  • Ontwikkelingsovereenkomsten: zoals uitgestelde betaling van doorgaans vooraf te betalen grondkosten in Park 20|20 (Haarlemmermeer).

Subsidies

Kijk voor een overzicht van beschikbare subsidies en fondsen bij de betreffende deelvraag.

Manu, Ankrah, Hammond, Wood,Baffour-Awuah, & Hingorani. (2014)., p9-19.

Het juiste type financiering voor de juiste situatie

Elk circulair businessmodel kent zijn eigen risicoprofiel. Dat vraagt om verschillende vormen van kapitaal. Vermogensfinanciering door aandeelhouders is bijvoorbeeld beter geschikt dan een traditionele banklening als het circulaire businessmodel onbewezen, en dus risicovolle technologie behelst. Crowdfunding kan een geschikte bron van financiering zijn als het businessmodel een sterk community-aspect heeft. Het financiële systeem moet verschillende vormen van kapitaal mobiliseren om de transitie naar de circulaire economie te financieren.

ING Economics department, 2015, p36.

ING - Types of Finance Maturity

Geschikte financieringsvormen naar ontwikkelingsfase van een bedrijf (bron: ING)