Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe maak je je businessmodel financierbaar?

Veel circulaire ondernemingen creëren waarde, maar dit moet wel duidelijk naar voren komen in de aanvraag van financiering. Zo kan je risico’s verkleinen door in stappen over te schakelen naar een circulair bedrijfsmodel. Hieronder geven we deze en nog 9 andere stappen om je businessmodel financierbaar(der) te maken.

Enthousiast? Lees voor alle details van de 10 stappen het whitepaper van Fischer and Achterberg (2016):

1. Kies een logisch startpunt

Als je naar een circulair businessmodel wilt overstappen, blijf dan dicht bij de kerncompetenties die jij of je bedrijf al hebt. Dit creëert vertrouwen in de onderneming.

2. Genereer extra omzet door meerdere gebruikscycli

De winstgevendheid van een circulair businessmodel is afhankelijk van het vermogen om producten gedurende meerdere gebruikscycli in te zetten. De winst kan aanzienlijk toenemen wanneer een circulair bedrijfsstrategie een tweede en derde productleven mogelijk maakt. Restwaarde speelt hierbij een grote rol. Deze kun je verhogen door het vinden en creëren van tweedehandsmarkten of ‘design for disassembly’.

3. Creëer gunstige voorwaarden met ketenpartners

Het aanpassen van processen in één bedrijf kan leiden tot hogere inkomsten voor een partner elders in de keten. Door samen te werken en goede afspraken te maken kunnen ketenpartners risico’s en opbrengsten delen.

4. Neem iedereen mee in je waardepropositie

Neem je klant mee: maak duidelijk waarom jouw propositie onderscheidend is en aantrekkelijker dan het traditionele model. Zolang de voordelen niet duidelijk zijn voor klant en financier, zal slechts een kleine groep je concept omarmen.

5.Vindt nieuwe routes naar de gebruiker

Om de kosten te verlagen en je propositie competitief te maken, overweeg nieuwe routes naar de gebruiker (bijv. via digitale platforms) en heroverweeg de rol van retail. 

6. Maak de transitie in stappen

Verklein de kloof tussen voorfinanciering en het break-even punt (the valley of death) door traditionele business units te combineren met circulaire modellen, en verschuif de balans gradueel naar circulair.

7. Stabiele kasstroom door robuust contract

De combinatie van sterke servicecontracten en het ontzorgen van de klant kunnen leiden tot een loyaal klantenbestand. Dit heeft de potentie om ​​stabiele en lange termijn kasstromen te genereren. Maak duidelijk in het contract waar de risico’s en verantwoordelijkheden liggen. Biedt stimulansen voor gebruikers om hun contracten te continueren (en dus niet te stoppen). Bereken de juiste prijs, die alle kosten dekt die nodig zijn gedurende de levenscyclus van het product. Maak het makkelijk voor gebruikers om het contract voort te zetten. Denk aan stimulansen voor de gebruiker om goed om te gaan met het product. En manieren om de dienst stop te zetten bij wanbetaling.

8. Beperk debiteurenrisico

Verminder de kans op wanbetaling door gebruikers, door goed betaalgedrag te belonen. Samenwerken hierbij met een financiële partij valt aan te raden.

9. Harmoniseer productwaarde, terugverdientijd en contracttermijn

Als het product dat als service wordt aangeboden een lage onderpandwaarde heeft, kun je het risico voor een financier verminderen door bijvoorbeeld de terugverdientijd te verkorten.

10. Meet milieu-impact op financiële prestatie

Door de milieu-impact van circulaire activiteiten te meten en te rapporteren, kunnen financiële instellingen beslissingen nemen op basis van andere waarden naast hun financiële doelstellingen.