Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn de voordelen voor Europa

Als de algemene voordelen van circulaire economie worden vertaald naar concrete scenario’s voor de EU levert dit interessante cijfers op.

In Europa wordt veel afval geproduceerd en relatief weinig waarde benut van de materialen die er zijn, alvorens deze worden afgedankt. Nieuwe technologieën en innovaties kunnen de efficiëntie nog deels verbeteren maar de voordelen hiervan worden ingeperkt door de afhankelijkheid van lokale overheidssteun en het risico op rebound-effect.  Ellen MacArthur Foundation, 2015b, p. 13

De echte oplossing zou zijn om de principes van de circulaire economie toe te passen, zodat Europese industrieën de waarde uit grondstoffen maximaliseren. Om de circulariteit van de EU te verhogen is het nodig om over te gaan op hernieuwbare energiebronnen, eco-design radicaal in te zetten, en de groei tegen te gaan van opslag van materialen in producten (bijvoorbeeld: oude mobiele telefoons die jarenlang in de la blijven liggen en niet worden teruggenomen voor hergebruik). Haas, Krausmann, Wiedenhofer, & Heinz. 2015

De circulaire economie heeft Europa veel te bieden. De Ellen MacArthur Foundation heeft in een grootschalig onderzoek naar de toepassing van circulaire principes op drie sectoren in Europa (bouw, voedsel en mobiliteit) vergeleken met het voortzetten van de huidige lijn van ontwikkeling. Dit gaf te kennen dat, binnen bepaalde aannames en bij het succesvol toepassen van innovaties, er grote kansen liggen voor Europa op zowel economisch vlak, voor het milieu en in de groei van werkgelegenheid. (Zie afbeelding 1)

Schermafbeelding 2016-08-02 om 16.10.52

Afbeelding 1: vergelijking van mogelijke ontwikkel-paden (Ellen MacArthur Foundation, 2015bp. 32)

Economische voordelen

Door meer waarde uit materialen te halen en minder grondstoffen nodig te hebben om toch iedereen te kunnen voorzien van voldoende service kan er vanaf 2030 jaarlijks ruim € 1.800 miljard worden bespaard. Dit komt door een besparing van 32 procent op primaire materiaalkosten (€ 600 miljard), lagere kosten voor negatieve bijeffecten (€ 500 miljard), en andere kostenbesparingen (€ 700 miljard). Het model van de Ellen MacArthur foundation voorspelt dat de winst alleen maar zal toenemen naar 2050 toe.

Deze kostenbesparing en nieuwe businessmodellen zorgen ervoor dat het BNP toeneemt ten opzicht van de toename bij het volgen van de huidige werkwijze, met 11 procent in 2030 en ruim 27 procent in 2050.Ellen MacArthur Foundation, 2015b, pp. 14, 32–34

Op basis van een literatuurstudie heeft de Ellen MacArthur Foundation de conclusie getrokken dat circulaire economie een positief effect heeft op werkgelegenheid in Europa. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte toename in consumptie doordat men verwacht dat prijzen zullen dalen. Daarnaast hangt werkgelegenheid vaak samen met de concurrentie en innovatie in de markt, iets wat wordt verwacht toe te nemen in de circulaire economie. Ellen MacArthur Foundation, 2015b, p. 36

Milieuvoordelen

Volgens de studie van de Ellen MacArthur Foundation kan het toepassen de principes van de circulaire economie in de bouw-, voedsel- en mobiliteitssector, leiden tot een afname van CO2-uitstoot van 48 procent in 2030 en zelfs 83 procent in 2050, vergeleken met de CO2-uitstoot in die jaren wanneer het huidige model wordt aangehouden.

Hierbij is men uitgegaan van ideale scenario’s zoals:

  • Minimalisatie van het gebruik van fossiele brandstoffen;
  • Optimale gebruiksscenario’s voor vervoer;
  • Volledig elimineren van kunstmestgebruik, door nutriënten kringloop te herstellen.

Hierdoor daalt ook het gebruik van metalen en beton voor transportmiddelen en de bouw, fossiele brandstoffen, land, kunstmest, water en pesticides. Door de drie sectoren te optimaliseren kan ruimte voor infrastructuur worden vervangen door groene gebieden en woningbouw waardoor de leefbaarheid van steden toeneemt en de luchtkwaliteit verbetert. Ellen MacArthur Foundation, 2015b, pp. 34–35