Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn de voordelen voor Europa?

Afgelopen jaren heeft de Europese Commissie met het Circular Economy Action Plan de transitie naar een circulaire economie geprobeerd te bevorderen. Een belangrijke reden is dat de transitie de Europese Unie 7% extra economische groei kan opleveren in 2030 en 170,000 nieuwe banen in 2035. Daarnaast verlaagt de transitie de ecologische voetafdruk substantieel. Toch stelt de Europese Commissie zelf dat er nog veel beleid nodig is om alle voordelen van een circulaire economie te behalen.

De Europese Commissie keurde in 2015 een actieplan goed om in Europa de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Sindsdien heeft de commissie 54 maatregelen ingevoerd om de levenscyclus van producten circulair te maken: van productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. Om de overgang in de gehele waardeketen sneller te laten verlopen, zijn vijf prioritaire sectoren aangewezen. Deze zijn kunststoffen, voedselverspilling, onmisbare grondstoffen, bouw en sloop, en biomassa en materialen van biologische oorsprong. De maatregelen leggen de nadruk op de ontwikkeling van een goede voedingsbodem waarin investeringen en innovatie kunnen gedijen (Europese Commissie, 2019).

Schermafbeelding 2016-08-02 om 16.10.52Figuur 1: vergelijking van mogelijke ontwikkel-paden (Ellen MacArthur Foundation, 2015b, p. 32)

Groeiende economie

Als de Europese Unie de overgang naar een circulaire economie kan maken, zijn de voordelen groot. Vanaf 2030 kunnen EU-landen jaarlijks € 600 miljard besparen op primaire materiaalkosten, € 500 miljard door lagere kosten voor negatieve bijeffecten en € 700 miljard door andere kostenbesparingen. Deze kostenbesparing en nieuwe businessmodellen zorgen ervoor dat het bruto nationaal product met 11% toeneemt in 2030 ten opzicht van de toename bij het volgen van de huidige werkwijze (Ellen MacArthur Foundation, 2015b).

Kleinere ecologische voetafdruk

Naast deze economische voordelen, behaalt de Europese Unie ook veel voordeel op ecologisch vlak. Als EU-landen de principes van de circulaire economie in de bouw-, voedsel- en mobiliteitssector toepassen, kan dat leiden tot een afname van CO2-uitstoot van 48 procent in 2030 en zelfs 83 procent in 2050, wanneer je dit vergelijkt met de CO2-uitstoot van het huidige economisch model. Door toepassing van circulariteit op de economie daalt ook het gebruik van metalen en beton voor transportmiddelen en de bouw, fossiele brandstoffen, land, kunstmest, water en pesticiden. Door de bouw-, voedsel- en mobiliteitssector te optimaliseren kunnen EU landen de ruimte voor infrastructuur vervangen door groene gebieden en woningbouw waardoor de leefbaarheid van steden toeneemt en de luchtkwaliteit verbetert (Ellen MacArthur Foundation, 2015b).

Toekomst

De Europese Commissie stelt zelf over het vervolg van het Circular Economy Action Plan, dat als de Europese Unie haar leiderschapsrol wil behouden bij het ontwerpen en produceren van circulaire producten en diensten, circulariteit de ruggengraat van de industriële strategie moet worden. Zo moeten EU-landen circulariteit introduceren in nieuwe gebieden en sectoren, moeten ze life cycle-assessments van producten tot norm maken en het kader voor eco-design zo veel mogelijk verruimen (Europese Commissie, 2019).

Bij eco-design bekijken producenten de volledige levenscyclus van een product of proces en pakken zij de onderdelen met de hoogste milieubelastingen het eerste aan.

Meer lezen?