Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kunnen beleidsmakers doen?

Geschreven samen met: Daan de Kruijf Circular Skills Lead bij
Coöperatie Leren voor Morgen
De (transitie naar een) circulaire economie wordt van oorsprong vooral gezien als een technisch en bedrijfskundig vraagstuk, waarbij het sluiten van kringlopen en het ontwikkelen van passende businessmodellen de meeste aandacht kregen. 

Sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor de sociale en maatschappelijke kant van de transitie. Zo verscheen in 2021 het rapport ‘Transitie is mensenwerk’, over de factor arbeid binnen de circulaire economie. De conclusie: meer dan het aantal banen in een circulaire economie verandert vooral de inhoud van het werk. Hierdoor kan er een mismatch ontstaan tussen de kennis en vaardigheden waarover arbeidskrachten nu beschikken en die ze in de toekomst nodig zullen hebben.

Op basis van onderzoek naar de benodigde vaardigheden kan een passend opleidingsaanbod worden ontwikkeld en kunnen beleidsmakers gerichter vormgeven aan (regionale) human capital-agenda’s.

 

Handelingsperspectieven voor beleidsmakers

Verschillende organisaties doen onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie. Uit hun rapportages komen een aantal handelingsperspectieven voor beleidsmakers om de ontwikkeling van circulair talent te bevorderen herhaaldelijk terug:

  • Breng arbeidsmarkteffecten (positief en negatief) van de circulaire economie goed in kaart en verbind deze aan onderwijs- en opleidingsagenda’s. 

    VOORBEELD: De gemeente Amsterdam liet onderzoek uitvoeren naar de effecten van hun circulaire beleid op de lokale werkgelegenheid, met aandacht voor de omvang van de circulaire arbeidsmarkt, de impact op de aard van het werk én de beschikbaarheid van opleidingen en bijscholing.

  • Breng de verschillende stakeholders bij elkaar die nodig zijn om het onderwijs systematisch aan te laten sluiten bij de transitie naar een circulaire economie. Investeer bijvoorbeeld in circulaire hubs in de regio, waar bedrijven en onderwijs elkaar ontmoeten, om de nodige kennis en vaardigheden voor de regionale transitie gericht te ontwikkelen.

    VOORBEELD: PRICE (Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie) in Almere brengt ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid samen om de circulaire economie aan de hand van challenges werkelijkheid te maken. De verschillende stakeholders werken nauw samen aan onderzoek, ontwerp en implementatie zodat innovatie in het hele systeem landt.

  • Neem onderwerpen als arbeidsmarkt en scholing, en kennis en vaardigheden van arbeidskrachten structureel mee in beleid rondom de circulaire economie.
  • Geef sturing aan talentontwikkeling zodat die past bij de regionale transitie. Betrek bijvoorbeeld naast postinitiële opleidingsinstituten (O&O-fondsen, bij- en nascholing) ook het initiële onderwijs bij (regionale) transitievraagstukken zodat bestaande opleidingen mee kunnen ontwikkelen met de praktijk.