Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kunnen docenten doen?

Geschreven samen met: Daan de Kruijf Circular Skills Lead bij
Coöperatie Leren voor Morgen
Onderwijs waar mensen worden opgeleid voor een circulaire economie vraagt om andere rollen en vaardigheden van docenten. Omdat kennis en innovatie zich continu ontwikkelen is het moeilijk voor docenten om goed op de hoogte te blijven van de laatste actualiteiten. 

Door samen te werken met bedrijven in het vormgeven van onderwijs, lesmateriaal en praktijkcasussen kan de benodigde actuele kennis toch zijn ingang vinden in het onderwijs. De rol van de docent verschuift dan van kenniseigenaar (expert) naar kennismakelaar (verbinder). Ook wordt er geëxperimenteerd met hybride docenten (dit zijn docenten die een deel van de week werkzaam in de beroepspraktijk) en stages voor docenten in het bedrijfsleven.

 

Docentrollen en vaardigheden

Verschillende projecten en organisaties bieden docenten houvast in het eigen maken van de nieuwe rollen en vaardigheden.

 

8 docentrollen voor een circulaire samenleving

In 2021 organiseerden docenten en onderwijsontwikkelaars drie co-creatie sessies met mbo-docenten om docentrollen en bijbehorende vaardigheden in het opleiden voor een circulaire samenleving in kaart te brengen. Een inspiratieplaat, poster, uitleg en handleiding zijn te vinden op de website van Leren voor Morgen.

 

6 didactische kernen Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (UNESCO) richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. In de handreiking “Leren voor Duurzame Ontwikkeling: Gewoon Doen!” benoemt grondlegger Stan Frijters 6 uitgangspunten of ‘kernen’ voor het ontwerpen van duurzaam onderwijs. De handreiking en meer informatie zijn te vinden op de website van LvDO. 

Daarnaast zijn er verscheidene verzamelplekken voor leermaterialen en netwerken die zich bezighouden met kennisontwikkeling, zoals:

  • Wikiwijs verzamelt en keurt lesmateriaal over leren voor duurzame ontwikkeling. 
  • Groen Kennisnet verzamelt lesmateriaal en vakinformatie over duurzaamheid in de groene sector.
  • Circuleren.nu biedt een wegwijzer voor duurzaamheid en circulaire economie in het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs, met verhalen uit de praktijk.
  • Coöperatie Leren voor Morgen ontwikkelt kennis over onderwijs voor een circulaire economie en organiseert netwerken voor docenten in het po, vo, mbo en ho.
  • Het Lectorenplatform Circulaire Economie is een platform van en voor lectoren die zich bezighouden met toegepast onderzoek rondom de circulaire economie.