Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn economische voordelen van de circulaire economie?

De circulaire economie levert economische voordelen op voor het systeem. De belangrijkste economische voordelen in de circulaire economie zijn substantiële grondstofbesparingen, economische groei, groei in werkgelegenheid, meer ruimte voor innovatie en een verandering in de vraag naar producten (Ellen MacArthur Foundation, 2015a)(McKinsey, 2017).

Substantiële grondstofbesparingen

In theorie heeft de circulaire economie de potentie om te leiden tot materiaalbesparingen van ruim 70 procent wanneer dit vergeleken wordt met grondstoffenwinning in business-as-usual-modellen (BAU). Rekening houdend met de groei van de wereldbevolking en vooral de middenklasse, zal de totale vraag naar materialen nog steeds toenemen. Echter, in een lager tempo dan zonder de circulaire economie. Dit leidt tot een lagere totale materiaalbehoefte in een circulaire economie dan onder BAU, met wel nog steeds enige noodzaak tot consuminderen en afvalstorting (Ellen MacArthur Foundation, 2014, pp. 17–23)
De toename van de vraag naar grondstoffen zal afnemen zodra de infrastructuur voor een circulaire economie stevig genoeg is. Dit betekent dus niet dat de circulaire economie als manier om grondstoffen te besparen een marginale oplossing is. Integendeel, zodra de consumptie van grondstoffen en afvalproductie in balans zijn en voorraden opgebouwd en instandgehouden op een constante manier leidt de circulaire economie tot een substantiële grondstofbesparing (Fellner, Lederer, Scharff, and Laner,2017).

Een belangrijk principe van circulaire economie is het loskoppelen van economische groei van grondstofconsumptie. Uit berekeningen van McKinsey blijkt dat in een circulaire economie het BNP, en dus de economische groei, toeneemt. Dit is het verwachte resultaat van enerzijds toegenomen omzet uit nieuwe circulaire activiteiten en anderzijds een goedkopere productie door meer functionaliteit te halen uit evenveel materialen en productiemiddelen. Het effect van dit verschil in input en output leidt tot een hogere waardering van arbeid, waardoor het inkomen en de uitgaven per huishouden stijgen. Dit resulteert in een hoger BNP (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

Groei van werkgelegenheid

Uit een groot onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation, SUN en McKinsey naar de effecten van de transitie naar de circulaire economie op werkgelegenheid, is geconcludeerd dat werkgelegenheid zal groeien in een circulaire economie.  Deze werkgelegenheid zal ontstaan door een toename in

  • uitgaven door lagere prijzen;
  • arbeidsintensieve recycling en herstelwerkzaamheden van hoge kwaliteit;
  • banen in de logistieke sector door het lokaal terugnemen van producten;
  • nieuwe ondernemingen door de innovaties, service-economie en nieuwe business modellen.

(Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 11)

Een case studie van Wijkman and Skanberg, 2015 schat de invloed op de werkgelegenheid hoog in. Zij schatten het aantal extra banen op meer dan 75,000 in Finland, 100,000 in Zweden, 200,000 in Nederland, 400,000 in Spanje en een half miljoen in Frankrijk.

Innovatiestimulans

Circulaire economie daagt uit tot innovatieve oplossingen die gebaseerd zijn op een nieuwe manier van denken. Dat betekent nadenken over circulaire in plaats van lineaire waardeketens en streven naar optimalisaties voor het gehele systeem. Dit resulteert in nieuwe inzichten, interdisciplinaire samenwerking tussen ontwerpers, producenten en recyclers en daardoor ook in duurzame innovaties.(Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken. 2016)

Veranderende vraag

Een laatste belangrijke factor in de economische voordelen van circulaire economie is de verandering in en een beter inzicht in de vraagkant. Hoe bedrijven omgaan met hun klanten en de rol die ze tijdens de volledige levensduur hebben leidt uiteindelijk tot minder grondstofgebruik, minder afvalproductie en veranderende productie (Lacy and Rutqvist, 2015).