Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn economische voordelen van de circulaire economie?

Circulariteit heeft verschillende voordelen voor de economie. Wereldwijd zou de economie $2 triljoen per jaar profiteren van effectiever grondstofbeheer. Dit komt omdat kosten van grondstoffen substantieel zullen afnemen, terwijl het werkgelegenheid en innovaties bevorderd.

Voor specifieke getallen van de voordelen voor Nederland en Europa, ga naar de pagina’s:

Substantiële grondstofbesparingen

Terwijl de aandacht voor de circulaire economie stijgt, neemt het delven en de prijs van primaire grondstoffen nog altijd toe (figuur 1). Volgens berekeningen van Circle Economy werd 9% van alle grondstoffen volwaardig gerecycled in 2019. In 2018 was dit percentage net wat hoger met 9.1% (Circle Economy, 2019). In theorie wordt in de circulaire economie 100% van alle grondstoffen volwaardig gerecycled, én zijn er daarnaast geen nieuwe virgin grondstoffen meer nodig. Het zal erg lang duren voordat dit scenario behaald is, omdat er dan ook methoden gevonden moeten worden om materialen die nu in producten zijn verwerkt, volwaardig te recyclen (Fellner, Lederer, Scharff, and Laner, 2017).

Figuur 1: Sterke prijsstijgingen van grondstoffen sinds 2000 hebben alle prijsdalingen van de 20ste eeuw gewist, volgens de McKinsey Commodity Price Index (WE Forum, 2017).

Economische groei

Een belangrijk principe van circulaire economie is het loskoppelen van economische groei en de consumptie van grondstoffen. Hierdoor is de economie niet gehinderd door het tekort aan grondstoffen om te groeien. Zodanig wordt aangenomen dat een beweging richting de circulaire economie de economische groei zal bevorderen. Het United Nations Environmental Plan (UNEP) berekende dat de wereldwijde economie in 2050 $2 triljoen per jaar zou profiteren van effectiever grondstofgebruik (UNEP, 2017). In een circulaire economie zou deze winst zeker behaald worden. Enerzijds door toegenomen omzet uit nieuwe circulaire activiteiten en anderzijds door de creatie van meer functionaliteit uit evenveel materialen en productiemiddelen. De ontwikkeling, productie en het onderhoud van deze circulaire producten verlangt gespecialiseerde arbeidskrachten, waardoor deze banen hiervoor zullen toenemen. Aan de andere kant komt er minder vraag naar delving en verwerking van grondstoffen, waardoor het aantal minder gespecialiseerde banen zal afnemen. Hierdoor stijgt de waardering voor arbeid, wat goed is voor de werkgelegenheid en het BNP (WE Forum, 2017). 

Groei van werkgelegenheid

Zoals hierboven uitgelegd, wordt in een circulaire economie arbeid meer gewaardeerd dan grondstoffen. Hierdoor groeit de werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid zal zich uitbreiden voor arbeidsintensieve recycling en herstelwerkzaamheden van hoge kwaliteit; banen in de logistieke sector door het lokaal terugnemen van producten; nieuwe ondernemingen door de innovaties, diensteneconomie en nieuwe bedrijfsmodellen (WE Forum, 2017).

Innovatiestimulans

Circulaire economie daagt uit tot innovatieve oplossingen die gebaseerd zijn op een nieuwe manier van denken. Dat betekent nadenken over circulaire in plaats van lineaire waardeketens en streven naar optimalisaties voor het gehele systeem. Dit resulteert in nieuwe inzichten, interdisciplinaire samenwerking tussen ontwerpers, producenten en recyclers en daardoor ook in duurzame innovaties (Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken, 2016).

Veranderende vraag

Een laatste belangrijke factor in de economische voordelen van circulaire economie is de verandering in en een beter inzicht in de vraagkant. Hoe bedrijven omgaan met hun klanten en de rol die ze tijdens de volledige levensduur hebben leidt uiteindelijk tot minder grondstofgebruik, minder afvalproductie en veranderende productie (WE Forum, 2017).