Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke andere vormen van kapitaal worden toegepast?

Kapitaal is een voorraad van waarde die geldt als input voor het bedrijfsmodel van een organisatie. Financieel kapitaal is een bekende vorm, maar er bestaan ook andere vormen van kapitaal.Natuurlijk kapitaal wordt hoofdzakelijk getransformeerd tot financieel kapitaal, voortkomend uit diverse interacties tussen deze vormen van kapitaal.

De zes kapitalen

Elke organisatie is afhankelijk van diverse vormen van kapitaal voor zijn succes. Kapitalen zijn voorraden van waarden die, in een of andere vorm, als input gelden voor het bedrijfsmodel van een organisatie. Een organisatie vergroot, verkleint of transformeert zijn kapitaal door zijn activiteiten: kapitalen worden verbeterd, geconsumeerd, veranderd, vernietigd of op een andere manier beïnvloed door de activiteiten en output. Zo groeit het financiële kapitaal van een organisatie als er winst wordt gemaakt en neemt de kwaliteit van het menselijk kapitaal toe als medewerkers beter zijn opgeleid. In het <IR> raamwerk onderscheidt de IIRC naast natuurlijk kapitaal nog vijf andere vormen: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, en sociaal & relationeel kapitaal. 

International Integrated Reporting Council (2013).

Transformatie

Een belangrijk verschil tussen natuurlijk en financieel kapitaal is dat natuurlijk kapitaal bestaat uit grondstoffen, zoals mineralen of biodiversiteit, en ecosysteemdiensten, terwijl financieel kapitaal bestaat uit bezittingen die een monetaire waarde hebben. Een bedrijf zet natuurlijk kapitaal om in diensten en goederen, die vervolgens verhandeld worden en daarmee worden omgezet in financieel kapitaal.

International Integrated Reporting Council (2013), p. 12.