Engels

Natuurlijk Kapitaal

Hoe kan ik natuurlijk kapitaal meten en waarderen?

Het meten en waarderen (in kwalitatieve, kwantitatieve en monetaire termen) is cruciaal voor het verzamelen van data over de impacts op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal. De methodologieën aangeboden door InVEST, ESR, LC(I)A, ReCiPe, TIMM, True Value en CEV kunnen doorslaggevend zijn in deze fase.

Meten van impact drivers/afhankelijkheden en veranderingen in natuurlijk kapitaal

Om impact drivers of afhankelijkheden te kunnen meten, moet een bedrijf de activiteiten tegen de impact drivers of afhankelijkheden in kaart brengen, definiëren welke drivers en afhankelijkheden ze zullen meten, vaststellen hoe ze gemeten zullen worden en uiteindelijk data verzamelen. Hierna meet men de veranderingen in de toestand van het natuurlijk kapitaal: veranderingen die te maken hebben met de interne bedrijfsactiviteiten; en veranderingen die door externe factoren worden veroorzaakt (zoals door partners in de keten).

Dit gebeurt op het kwalitatieve of kwantitatieve niveau. Een alomvattende methode is het Integrated Valuation of Environmental Services and Trade-offs (InVEST): een open-access software waar bedrijven ecosysteemdiensten in kaart kunnen brengen, kwantificeren en monetariseren. Met de Corporate Ecosystem Services Review (ESR) van het World Resource Institute kunnen bedrijven de prioriteiten en mogelijke risico’s en kansen van ecosysteemdiensten bepalen.

Op kwantitatief niveau analyseren Life Cycle (Impact) Assessments (LC(I)A) de levenscyclus van producten en diensten, wat doorgaans leidt tot een ‘inventaris’ van emissies naar lucht en bodem, verbruikte grondstoffen, et cetera. De ReCiPe-methode transformeert deze inventaris tot een beperkte hoeveelheid scores op een aantal indicatoren. Voor het meten van externaliteiten in de waardeketen, kunnen bedrijven onder meer gebruikmaken van de methodes van True Price, Trucost, PwC (TIMM) en KPMG (True Value). Deze raamwerken drukken sociale, milieu-, belasting- en economische gevolgen uit in economische waarden, waardoor gevolgen voor bedrijfsstrategie en investeringskeuzen vergeleken kunnen worden.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 53-66.

InVEST.

ESR.

Website ReCiPe.

True Price, Deloitte, EY & PwC (2014).

PwC (2013).

KPMG (2014).

Waarderen van impacts en afhankelijkheden

Om de waarde van impacts en afhankelijkheden te kunnen bepalen, moet een bedrijf de gevolgen van impacts en afhankelijkheden definiëren, de relatieve significantie van verbonden kosten en baten bepalen, een methode selecteren voor waardering en dan de daadwerkelijke waardering starten.

Deze waardering kan kwalitatief of kwantitatief zijn, maar ook monetair. Wie de impacts en afhankelijkheden in monetaire waarde wil uitdrukken, kan gebruikmaken van de Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV): een raamwerk dat de besluitvorming binnen bedrijven kan verbeteren door ecosysteemdiensten te monetariseren.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 80-93.

CEV.