Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke financiële ondersteuning biedt de Europese Unie?

Bedrijven, overheden en financiële instellingen kunnen gebruikmaken van verschillende financieringsstructuren die beschikbaar zijn vanuit de Europese Unie, zoals het LIFE-programma, RDP’s, INTERREG, ERDF en ESF.

LIFE

Het LIFE-programma is een Europese financieringsstructuur gericht op bescherming en herstel van plant- en diersoorten. Projecten binnen LIFE vinden vaak plaats in Natura 2000-gebieden.

Meer informatie op de LIFE Programme website van de Europese Commissie.

RDP’s

Rural Development Programmes (RDP’s) voorzien lidstaten van de EU van instrumenten en financiële ondersteuning voor maatregelen, onder andere gericht op biodiversiteit. De eisen van dit programma zijn flexibel om lokaal goed te kunnen worden gebruikt.

Meer informatie op de Rural Development Gateway 2014-2020.

INTERREG

INTERREG investeert in innovatieve en duurzame oplossingen voor Europa en is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en NGO’s. INTERREG bestaat uit vier verschillende programma’s, waaronder ‘behoud en bescherming van het milieu’.

Meer informatie op de website van RVO.

Natural Capital Financing Facility

In de Natural Capital Financing Facility (NCFF) worden financiering van de European Investment Bank (EIB) en middelen van het LIFE-programma vanuit de Europese Commissie gecombineerd om projecten op natuurlijk kapitaal te ondersteunen. NFCC wil financiële markten en potentiële investeerders laten zien dat het aantrekkelijk is om in projecten met natuurlijk kapitaal te investeren.

Meer informatie over het ESF op de daarvoor bestemde website van de Europese Commissie.