Engels

Natuurlijk Kapitaal

Hoe begin ik?

Ter voorbereiding van de natural capital assessment is het van belang om een begrip te ontwikkelen van de triade tussen natuurlijk kapitaal, de maatschappij en het eigen bedrijf, door de fundamentele concepten en terminologie rondom natuurlijk kapitaal onder de knie te krijgen. Deze oriëntatiefase draait om het identificeren van impacts, afhankelijkheden, risico’s en kansen die een assessment kan verhelderen, alsook om de potentiële toepassingen van de resultaten.

Beginfase

Allereerst is het van belang om de economische waarde in het slim gebruik van ecosysteemdiensten te beseffen en om bekend te raken met de basale concepten van natuurlijk kapitaal, zoals ecosysteemdiensten, abiotische diensten, biodiversiteit en de definitie van ‘natuurlijk kapitaal’ zelf. Deze fase behelst tevens het in kaart brengen van de interactie tussen natuurlijk kapitaal, de maatschappij en het bedrijfsleven. Deze concepten moeten vervolgens worden toegepast op de context van het bedrijf, door de potentieel relevante afhankelijkheden, risicio’s en kansen omtrent natuurlijk kapitaal te erkennen. Zowel de Futureproof Community van MVO Nederland, die een helpdesk over natuurlijk kapitaal bevat, als de Natural Capital Quick Scan, een generiek instrument dat 25 vragen stelt die leiden tot algemene doch sectorspecifieke antwoorden, dient dit doel. Tot slot treft het bedrijf voorbereidingen voor de daadwerkelijke natural capital assessment, door interne steun te winnen, potentiële toepassingen van de resultaten te identificeren en het proces te plannen.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 10-23.

Futureproof Community.

Natural Capital Quick Scan.