Engels

Natuurlijk Kapitaal

In welke concepten speelt natuurlijk kapitaal een rol?

Natuurlijk kapitaal is gerelateerd aan diverse concepten en initiatieven: de circulaire economie, de biobased economy, Groene Groei, planetaire grenzen, de Landscape Approach (VCA) en biomimicry.

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, waarbij materiaalkringlopen worden gesloten, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden.

OPAi & MVO Nederland (2014), p. 11.

Ellen MacArthur Foundation, 2015a Ellen MacArthur Foundation (2013), p. 78.

Voor meer informatie zie de Kenniskaart Circulaire Economie. 

Biobased Economy

Een biobased economy is een economie die niet draait op fossiele brandstoffen, maar op biomassa als grondstof voor materialen en energie. In een BBE gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Meer informatie op de Biobased Economy website.

Groene Groei

Groene Groei is het aanjagen van economische groei en ontwikkeling, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat natuurlijk kapitaal de grondstoffen en ecosysteemdiensten blijft leveren waarvan ons welzijn afhangt.

OECD (2011), p. 4.

Planetaire grenzen

Het Stockholm Resilience Centre formuleerde in 2009 negen planetaire grenzen waarbinnen verwacht wordt dat de mensheid veilig kan produceren en consumeren. Het overschrijden van een of meerdere van deze grenzen kan desastreuze gevolgen hebben in de vorm van abrupte en onomkeerbare lokale en mondiale veranderingen in de leefomgeving. In 2015 bleken uit een hernieuwde analyse twee van de negen grenzen met zekerheid overschreden: (genetische) biodiversiteit en biogeochemische kringlopen (stikstof en fosfaat).

Rockström et al. (2009), p. 3-5, 15.

Steffen et al. (2015), p. 1, 24.

Voor meer informatie en een overzicht van alle negen grenzen, zie de SRC website.

Biomimicry

Biomimicry is een ontwerpstrategie gebaseerd op het leren van de natuur die duurzame producten, processen en systemen opleveren. Hierbij wordt de natuur bekeken als model, om problemen in het mensdomein op te lossen, als maatstaf bij het bepalen van de duurzaamheid van innovaties of als mentor, een zienswijze gebaseerd op wat we kunnen leren (in plaats van nemen) van de natuur.

Biomimicry NL.