Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke financiële ondersteuning biedt de Nederlandse overheid?

Vanuit de Nederlandse overheid zijn er voor bedrijven meerdere financieringsmiddelen beschikbaar die gericht zijn op het verduurzamen van de Nederlandse samenleving, zoals subsidies, aftrekposten en krediet. Deze instrumenten kunnen ook gebruikt worden voor natuurlijk kapitaal.

Subsidies

Voor het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling kunnen bedrijven gebruikmaken van de WBSO- en RDA-subsidies. De WBSO verlaagt de loonkosten van onderzoekers en de RDA is een extra aftrekpost. Naast de WBSO en RDA kunnen bedrijven ook gebruikmaken van de Innovatiebox.

Meer informatie over de WBSO en RDA is te vinden op de RVO-website.

Meer informatie over de Innovatiebox is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Aftrekposten

De MIA (Milieu-Investeringsaftrek) is een aftrekpost die gebruikt kan worden voor milieuvriendelijke investeringen bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Meer informatie over de MIA/Vamil regeling is te vinden op de RVO-website.

Krediet

Het Innovatiekrediet helpt ondernemers tijd te overbruggen waarin hun concept kunnen ontwikkelen, wanneer ze nog geen omzet draaien. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt. Ook kan het Ministerie van Economische Zaken deels garant staan voor leningen via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) of Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Meer informatie over het Innovatiekrediet is te vinden op deze pagina van de RVO-website.

Meer informatie over de BMKB-kredieten is ook te vinden op deze pagina van de RVO-website.

Meer informatie over de GO-kredieten is ook te vinden op deze pagina van de RVO-website.

Regeling groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan groene spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo’n investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig. De Regeling groenprojecten 2016 is sinds 1 april 2016 van kracht. De regeling is geschikt voor de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en de huidige hoofdpunten van milieubeleid.

Regeling Groenprojecten.