Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke kennisnetwerken bieden hulp voor overheden?

Kennisnetwerken en -organisaties kunnen overheden beleidsgerichte informatie en ondersteuning bieden bij de integratie van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming. Tot deze netwerken en organisaties behoren UN Statistical Division, WAVES, MAES en het CBS.

UN Statistical Division

De United Nations Statistical Division is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) en Experimental Ecosystem Accounting (EEA). Dit systeem beschrijft de internationaal geaccepteerde concepten, definities, classificaties, accounting-regels en tabellen voor het opmaken van internationaal vergelijkbare statistieken over het milieu en zijn relatie met de economie.

Meer informatie op de website van de UN Statistical Division.

WAVES

De Wereldbank leidt een partnership om het gebruik van natural capital accounting internationaal te bespoedigen. Dit Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) partnership heeft als doel om duurzame ontwikkeling te ondersteunen door natuurlijk kapitaal te integreren in ontwikkelingsplanning en de nationale rekeningen. WAVES helpt landen om rekeningen op te stellen voor natuurlijke grondstoffen als hout, water en mineralen, uitgaande van het centrale raamwerk SEEA, en daarbovenop meer experimentele rekeningen op te stellen voor ecosystemen als mangrovebossen.

Meer informatie op de WAVES-website.

Europese netwerken

De werkgroep Mapping and Assessment on Ecosystems and their Services (MAES) helpt lidstaten om de staat van ecosystemen en hun diensten (letterlijk) in kaart te brengen en te evalueren, een eis van Actie 5 van de EU Biodiversiteitsstrategie tot 2020.

Esmeralda richt zich op het leveren van een flexibele methodologie om Europese lidstaten te voorzien van bouwstenen voor pan-Europese en regionale assessments, door ervaringen te delen via een actief proces van dialoog en co-creatie van kennis dat participanten in staat zal stellen om Actie 5 te vervullen.

OpenNESS maakt een vertaalslag van de concepten omtrent natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten naar operationele raamwerken  die geteste, praktische en op maat gemaakte oplossingen verschaffen voor de integratie van deze concepten in land-, water- en stadsmanagement en besluitvorming.

OPERAs is een Europees onderzoeksproject dat stakeholders ondersteunt bij de toepassing van het concept natuurlijk kapitaal in de praktijk.

MAES, Esmeralda, OpenNESS en OPERAs.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt jaarlijks de nationale rekeningen samen. Dit is een beschrijving van de productie, bestedingen en het nationaal inkomen in Nederland. Het CBS werkt momenteel ook aan milieurekeningen en experimenteert met ecosysteemdienstrekeningen volgens SEEA-EEA. De ecosysteemdienstrekeningen beschrijven de verhouding tussen economische sectoren en de ecosysteemdiensten waarvan ze afhankelijk zijn.

Over CBS.