Engels

Natuurlijk Kapitaal

Wat is de waarde van natuurlijk kapitaal?

Het meten van de (monetaire) waarde van natuurlijk kapitaal is moeilijk, onder andere omdat hiervoor lang geen breed geaccepteerde methodes bestonden. Voor nationale overheden is inmiddels de statistische standaard SEEA-EEA ontwikkeld (zie Natural Capital Accounting (voor overheden)). Voor bedrijven bestaan ook vele mogelijkheden. De waarde van de goederen en diensten die ecosystemen leveren loopt op tot US$ 72 biljoen per jaar. Diverse voorbeelden laten zien waar die waarde uit bestaat. 

Waarde van mondiaal natuurlijk kapitaal

Mondiaal leveren de vele ecosystemen op land en water jaarlijks diensten met een waarde oplopend tot US$ 72 biljoen. Het is niet onmogelijk om de financiële waarde van deze natuurlijke infrastructuur te meten, maar de vruchten van ecosystemen worden zelden verhandeld op een markt. Daarom is het moeilijk om een prijs op deze goederen en diensten te plakken ten behoeve van de financiële verantwoording van bedrijven en overheden.

UNEP (2010).

Een waardevolle (technische) bron over ecosysteemdiensten en de waarde die zij leveren is: Burkhard, Kandziora, Hou & Müller (2014), p. 15.

Voorbeelden

In Thailand zijn op grote schaal mangrovebossen vervangen met garnalenkwekerijen, toeristenresorts en stedelijke uitbreiding. Mede door het ontbreken van de natuurlijke bescherming van deze mangroves kon de tsunami in december 2004 grote schade veroorzaken. Een daarop volgende analyse van alle diensten die mangrovebossen leveren leidde tot een inzicht: de waarde van een garnalenkwekerij op de plek van een mangrove is US$ 1.349 per hectare. De waarde die mangroves bieden in CO2-opslag, als vishabitat, in diverse producten, en vooral als kustbescherming is US$ 21.546 per hectare.

Er zijn legio andere voorbeelden. Koffieproductie op plantages binnen één kilometer afstand van een bos is circa 20% hoger dan op grotere afstand dankzij betere bestuiving door wilde bijen. Bescherming en herstel van de wereldwijde visserij kan ervoor zorgen dat er jaarlijks tot US$ 50 miljard meer verdiend wordt (nu een ‘underperforming asset’). De baten van het Natura 2000‐netwerk in Schotland zijn drie keer zo hoog als de kosten.

WAVES (2012), p. 8-9

TEEB (2009), p. 4, 9 & 20.