Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke bedrijven vormen een voorbeeld in het integreren van natuurlijk kapitaal in hun besluitvorming?

Verschillende bedrijven hebben natuurlijk kapitaal reeds in hun besluitvorming geïntegreerd: van klein tot groot, van Nederlands tot internationaal. Unilever, Tony Chocolonely, AkzoNobel en Puma zijn voorbeelden van bedrijven die natuurlijk kapitaal in hun besluitvorming integreren.

Tony Chocolonely

Tony Chocolonely heeft True Pricing gebruikt om de footprint van een chocoladereep te bepalen, waarbij externaliteiten als CO2-emissies en dwangarbeid over de gehele keten gemonetariseerd zijn. Uit de resultaten bleek o.a. dat Tony Chocolonely’s milieu-impact 40% lager was dan die van een conventionele chocoladereep. Het bedrijf heeft maatregelen kunnen nemen om de externe sociale- en milieukosten uit de gehele keten verder te kunnen verminderen.

True Price, Deloitte, EY & PwC (2014), p. 56.

Puma

Puma heeft als één van de eerste multinationals een volledige milieu-winst-en-verliesrekening opgesteld. Hierbij is een monetaire waarde toegekend aan milieu-impact in de hele productieketen, waardoor risico’s en mogelijkheden voor alternatieve producten en processen goed vergeleken kunnen worden.

Natural Capital Coalition (2014a), p. 11.

AkzoNobel

AkzoNobel heeft de impact van zijn activiteiten in Brazilië gemeten met de hulp van vier kapitalen: financieel, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal. Hieruit bleek dat AkzoNobel een grote negatieve impact heeft op natuurlijk kapitaal door het gebruik van olie en gas en de resulterende uitstoot van broeikasgassen. Door de toename van werkgelegenheid was er een positieve impact op het sociale en menselijke kapitaal.

Meer informatie op de AkzoNobel-website.

Unilever

Unilever heeft over 2014 wereldwijd meer dan € 200 miljoen bespaard door zijn duurzaamheidsprogramma. In dit Sustainable Living Plan heeft het FMCG-concern vastgelegd de milieuvoetafdruk van de producten in 2020 met de helft te verkleinen, alsmede de milieu-impact los te koppelen van de groei. Alle grondstoffen uit de landbouw zijn dan volledig van duurzame en traceerbare herkomst. Binnen het bedrijf zijn de merken die de duurzame koplopers zijn, zoals Dove en Ben & Jerry’s, verantwoordelijk voor de helft van de groei over 2014.

Meer informatie op de website van Unilever.

Kijk voor meer voorlopers op de websites van BSR, IUCNen de Natural Capital Business Hub.