Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke case studies bestaan er voor de financiële sector?

Nationale en internationale case studies bieden aanknopingspunten voor financiële instellingen om aan de slag te gaan met het integreren van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming.

Case studies

De ASN Bank heeft in samenwerking met Ecofys een open source methode ontwikkeld om de CO2-voetafdruk in zijn besluitvorming te integreren. De bank is gestopt met investeringen in fossiele energie en heeft zichzelf ten doel gesteld in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn in al zijn investeringen. De Friesland Zorgverzekeraar overweegt te investeren in natuur, daar studies uitwijzen dat in de natuur zijn gezondheidsproblemen vermindert. Verzekeraar Achmea bestudeert financieringen in groene daken. Deze daken dragen bij aan waterafvoer bij hevige regenval die overstromingen kunnen veroorzaken die Achmea zou moeten vergoeden.

NewForesight en RVO (2015), p. 7-8.

Meer case studies, ook internationale, te vinden in Van Leenders & Bor (2016) en op de websites van PRI en GIIN.

Aqueduct (Bloomberg en WRI)

Bloomberg heeft de tool Aqueduct van het World Resource Institute geïntegreerd in zijn diensten. Het instrument brengt waterrisico’s wereldwijd in kaart. Aqueduct is bedoeld om beslissingsmakers in de financiële sector te voorzien met risicoinformatie.

Meer informatie op de website van het WRI.