Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke andere innovatieve instrumenten bestaan er voor financiële instellingen?

Andere innovatieve instrumenten en gedachten zijn Green Bonds, crowdfunding, en hybride bankieren. Er zijn vele varianten voor verschillende financiële instellingen en de sector bevindt zich nog in de verkennende fase.

Green Bonds

Met Green Bonds (‘duurzaamheidsobligaties’) halen (ontwikkelings)banken of bedrijven kapitaal op dat zij kunnen uitlenen of investeren in projecten met een positieve impact op natuurlijk kapitaal. Richtlijnen voor het uitschrijven van een Green Bond zijn vastgelegd in de Green Bond Principles. Recente activiteit toont dat de markt voor Green Bonds groeit. In 2014 schreef Unilever bijvoorbeeld als eerste bedrijf in de FMCG-sector een Green Bond uit. Met het kapitaal zijn projecten gefinancierd om de CO2-uitstoot, het watergebruik en de afvalproductie in zijn operaties terug te dringen.

Meer informatie op de websites van ICMA en Unilever.

Zie ook ABN-AMRO, Green Bonds.

Crowdfunding

Er bestaan meer dan 450 crowdfunding-platforms, waarvan Kickstarter en Indiegogo bekende voorbeelden zijn. In Nederland staat het platform OnePlanetCrowd, een initiatief van StartGreen Capital, bekend als een investeringsmaatschappij met als doel duurzame oplossingen te realiseren. Bedrijven van verschillend formaat kunnen gebruikmaken van de platforms om geld op the halen voor hun start-ups of innovatieve projecten.

World Economic Forum (2014), p. 54.

Hybride bankieren

Binnen een systeem van hybride bankieren wordt afscheid genomen van geld als exclusief transactiemiddel en unieke eenheid om ‘waarde’ mee uit te drukken. Mensen ‘betalen’ ook met andere middelen, zoals tijd, afval of stroom. Niet een beetje ‘voor spek en bonen erbij’, maar als een volwassen en volwaardig systeem. Het doel is om mensen een alternatief participatiemodel aan te bieden op basis van een breder scala aan transactiemiddelen.

Jonker (red.) (2015), p. 8 en 9.

Handleidingen in ontwikkeling

De Guide on Natural Capital and Financial Institutions (VBDO & CREM) biedt een praktische handleiding aan financiële instellingen die in hun investeringen rekening willen houden met de interacties met natuurlijk kapitaal. Bovendien bevat deze handleiding een self-assessment tool die financiële instellingen een globaal inzicht geeft in hun prestaties wat betreft natuurlijk kapitaal. In september 2017 komt de Natural Capital Coalition naar verwachting met een supplement op het toonaangevende Natural Capital Protocol, dat nu als leidraad geldt voor bedrijven om natuurlijk kapitaal te integreren in de besluitvorming. Dit supplement zal zich niet alleen richten op investeringen, maar ook op verzekeringen en bankieren.

VBDO & CREM (2016).

Aankondiging Finance Sector Supplement.