Engels

Natuurlijk Kapitaal

Waarom zou ik, als ondernemer, natuurlijk kapitaal integreren in mijn besluitvorming?

Door natuurlijk kapitaal te integreren in de besluitvorming kan een bedrijf meer waarde creëren, risico’s managen en de reputatie verbeteren. Overheden stellen aandacht voor duurzaamheid daarnaast steeds vaker aan de orde in aanbestedingen of stellen wettelijke verplichtingen omtrent transparantie. Dit geldt zowel voor bedrijven die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal als bedrijven die een negatieve impact hebben op natuurlijk kapitaal.

Algemene voordelen van integreren natuurlijk kapitaal

Door natuurlijk kapitaal meer prioriteit te geven in besluitvorming en investeringen kunnen bedrijven vier voordelen behalen die elkaar onderling versterken:

  1. Reduceren van risico: bijv. bedreigingen in de toelevering of risico’s voor eigen faciliteiten en medewerkers op locaties die kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, droogte en grondstoffenschaarste;
  2. Besparen van kosten: bijv., kosten snijden door het terugdringen van afval en het terugwinnen van waardevolle materialen die anders ecosystemen kunnen beschadigen;
  3. Verbeteren van reputatie: bijv., het onderscheiden van concurrenten door het communiceren van goed inkoopbeleid, operaties, of milieubeleid; en
  4. Verhogen van omzet: bijv., het creëren van nieuwe omzet door innovatieve producten en diensten die de druk op natuurlijk kapitaal verlichten.

Corporate Eco Forum & The Nature Conservancy (2012), p. 7-9.

Strategische besluitvorming

Het integreren van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming stelt bedrijven in staat om hun impact op natuurlijk kapitaal te kwantificeren. Deze informatie en kennis verbetert strategische sturing in een organisatie op het gebied van risicomanagement, innovatie, reputatie en strategie.

True Price, Deloitte, EY & PwC (2014), p. 6.

Voordeel bij aanbestedingen

Steeds vaker komen eisen rondom (deelonderwerpen van) natuurlijk kapitaal terug in aanbestedingen van de overheid. Zo geeft Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning aan opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten door zuinig met energie om te gaan. Rijkswaterstaat gebruikt daarvoor de CO2-prestatieladder.

Bezoek deze website voor meer informatie over het beleid van Rijkswaterstaat.

Transparantiewetgeving

Van bepaalde bedrijven die actief zijn in de Europese Economische zone eist de ‘Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information’ het rapporteren van de risico’s en uitkomsten van hun activiteiten op het milieu en diverse andere sociale onderwerpen.

Lees verder over nationaal en internationaal beleid en wetgeving rondom natuurlijk kapitaal in “EU Richtlijn voor Niet-Financiële Informatie”.