Engels

Natuurlijk Kapitaal

…met betrekking tot beleid en wet- en regelgeving?

Barrières wat betreft beleid en wet- en regelgeving kunnen de integratie van natuurlijk kapitaal in de weg staan. Gebrek aan kennis, de complexiteit en omvang van natuurlijk kapitaal, kortetermijndenken, gebrekkige marktprikkels en regulering en tegenstrijdige belangen verhinderen de integratie van natuurlijk kapitaal.

Vier barrières

Voor de integratie van natuurlijk kapitaal is samenwerking tussen meerdere partijen noodzakelijk. Een belangrijke barrière blijkt echter de veelal sectorale organisatie, waarbij (door gescheiden taken, doelen en budgetten) kansen op synergie onbenut blijven. Vier algemene barrières zijn het gebrek aan kennis, de complexe en sectoroverstijgende aard van natuurlijk kapitaal, het alomtegenwoordige kortetermijndenken en gebrekkige marktprikkels en regulering.

PBL (2014), p. 16.

PBL (2016b).

Tegenstrijdige belangen

Bij het maken van beleid, wet- en regelgeving is er vaak sprake van tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld bij de ruimtelijke ordening: er is landbouwgrond nodig voor de voedselvoorziening, maar door monofunctioneel gebruik wordt hierbij geen rekening gehouden met natuurlijk kapitaal. Door meer synergie na te streven tussen de verschillende belangen kan de voedselvoorziening veilig gesteld worden, terwijl er tegelijkertijd rekening gehouden wordt met het natuurlijk kapitaal.

PBL (2014), p. 22.

Voor fiscale barrières en hervormingen, zie Ex'Tax Project (2014).