Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke fasen en stappen moet ik doorlopen?

Om als ondernemer te kunnen werken met natuurlijk kapitaal is een stappenplan nodig om het concept te integreren in de besluitvorming. Het Natural Capital Protocol biedt een toonaangevend raamwerk bestaande uit vier fases.

Stappenplan

Wie als ondernemer natuurlijk kapitaal wil integreren in de besluitvorming, begint met een stappenplan. Het Natural Capital Protocol, ontstaan uit de toonaangevende Natural Capital Coalition, biedt een gestandaardiseerd raamwerk om de impacts op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal te identificeren, meten en waarderen. Dit protocol bestaat uit vier fasen, negen stappen en achtendertig concrete acties. Van belang is in elke stap te reflecteren op het geheel en, indien nodig, terug te keren naar een voorgaande stap.

Natural Capital Protocol Framework

Vier fases

Alvorens de daadwerkelijke assessment is het van belang om überhaupt te beginnen: om bijvoorbeeld te beseffen dat er economische waarde zit in het slim gebruiken van ecosysteemdiensten (onder meer in kostenreductie en productinnovatie) en bekend te raken met de terminologie omtrent natuurlijk kapitaal. Na de oriëntatiefase volgt het bepalen van de doelstelling en omvang van de assessment. Daarbij is het van belang dat een bedrijf zijn impacts op en afhankelijkheden van het natuurlijk kapitaal (grofweg) bepaalt. Is de reikwijdte bepaald, dan volgt het daadwerkelijke meten en waarderen van de impact op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal.  Tot slot is er de toepassingfase, waarin er daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de negatieve impact. Hierin staat het interpreteren en testen van de resultaten en het ondernemen van maatregelen centraal, waaronder verslaglegging, supply chain management en interne communicatie. 

Natural Capital Coalition (2016a).