Engels

Natuurlijk Kapitaal

…met betrekking tot technologie?

Barrières op het gebied van technologie kunnen de integratie van natuurlijk kapitaal in de weg staan. Het probleem is dan vooral dat technologie vaak als ‘oplossing’ wordt gebruikt.

Technologie als oplossing

In veel gevallen wordt er in Nederland bewust gekozen voor een technologische in plaats van een natuurlijke oplossing. Dit kan gezien worden als technologische belemmering, omdat technologie hierdoor vooral als ‘oplossing’ wordt gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesticiden in plaats van natuurlijke gewasbescherming door het stimuleren van een divers ecosysteem. De technologische alternatieven zijn in deze gevallen vaak doelmatig en goed beheersbaar, maar houden geen rekening met de complexiteit van het ecosysteem.

PBL (2014), p. 16.