Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke kennisnetwerken bieden hulp voor bedrijven?

Kennisnetwerken kunnen beleidsgerichte informatie en ondersteuning omtrent natuurlijk kapitaal bieden aan bedrijven en hen bovendien aan elkaar verbinden. De Natural Capital Coalition, Natural Captains, Green Deals, WBCSD en het platform EU Business and Biodiversity zijn een aantal van zulke netwerken.

Natural Capital Coalition

De Natural Capital Coalition is een toonaangevend multi-stakeholder platform om de business case rondom de waardering, het management en de bekendmaking van natuurlijk kapitaal te bouwen. Daarnaast ondersteunt het netwerk de integratie van natuurlijk kapitaal in besluitvorming van bedrijven en investeerders. De coalitie heeft het Natural Capital Protocol ontwikkeld, dat bedrijven een gestandaardiseerd raamwerk biedt om impacts op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal te identificeren, meten en waarderen.

Natural Capital Coalition (2014a), p.36.

Natural Capital Coalition (2016a).

Natural Captains

Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om duurzaam om te gaan met natuurlijk kapitaal. Zij doen dit door samen te werken en te experimenteren in concrete projecten. In NatCap 2.0, de digitale werkomgeving voor de Natural Captains, wisselen bedrijven ideeën en strategieën uit over het integreren van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming.

Website Natural Captains.

Green Deals

Partijen die werkzaam zijn in de infrastructurele sector, komen in de Green Deal Infranatuur samen om biodiversiteit te stimuleren, door kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe projecten te initiëren (zoals de realisatie van Natuurbank Schardammeroog).

De Green Deal Groene Daken zit inmiddels in de tweede fase. Nu er vijf sporen (waaronder differentiatie van belastingen en optimalisatie van de mindset) zijn uitgewerkt die de aanleg en het gebruik van groendaken stimuleren, zullen participanten praktische casussen uitwerken en de maatschappelijke verdienconcepten doorontwikkelen en toetsen.

Infranatuur en Groene Daken. Kijk voor andere Green Deals op de website.

WBCSD

De World Business Council for Sustainable Development is een netwerk van 200 bedrijven dat werkt aan het integreren van natuurlijk kapitaal met onder andere systemen als de Corporate Ecosystem Services Review, de Guide to Corporate Ecosystem Valuation en Eco4Biz.

Meer informatie op WBCSD website.

EU Business and Biodiversity (B@B) platform

De EU Business and Biodiversity Campaign is gestart door een consortium van Europese NGO’s en bedrijven dat werkt aan boekhouding van natuurlijk kapitaal en het toekennen van waarde aan ecosystemen.

Meer informatie op de website van het B@B-platform.