Engels

Natuurlijk Kapitaal

Wat is de noodzaak wereldwijd?

De mensheid overschrijdt de draagkracht van de natuur op aarde met meer dan 50%. We breken twee van de negen ‘planetaire grenzen’ die niet overschreden mogen worden om menselijk leven mogelijk te maken. Mondiale en regionale assessments wijzen erop dat biodiversiteitsverlies, de vernietiging van leefomgevingen en de vernietiging van ecosystemen zullen doorgaan en versnellen. 

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is een meetinstrument dat aangeeft hoeveel biologisch productief land- en wateroppervlak een individu, bevolking of activiteit gebruikt, gemeten in hectare. Het omvat de ruimte die nodig is om grondstoffen te produceren en om het afval dat gemaakt wordt op te nemen. De huidige wereldwijde voetafdruk is 1,6 keer groter dan de aarde kan regenereren. Als iedereen zou leven als Nederlanders zouden er zelfs 3,5 aardes nodig zijn.

WWF (2016), p. 13, 74-85.

Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day markeert de datum waarop de milieu-impact van de mens de draagkracht van wat de aarde in een jaar kan produceren overschrijdt. Vanaf die datum opereren we ‘in het rood’. Terwijl dit moment in 2000 pas in oktober was aangebroken, kwam het in 2016 al op 8 augustus. Dit betekent een overschrijding van meer dan de helft voorbij de productiecapaciteit van de aarde.

Meer informatie op de website van het Global Footprint Network.

De staat van de natuur

Een groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen van voedsel, mobiliteit en energie oefent een immer toenemende druk uit op ecosystemen en de diensten die zij leveren. Als voorbeeld, veranderingen in voedselpatronen kunnen de belangrijkste drijver worden in de vraag naar land in de nabije toekomst. Op vlees gebaseerde diëten vragen ongeveer vijf maal zoveel land per eenheid voedingswaarde als plantaardige equivalenten. Een andere ontwikkeling is de opkomst van bio-energie. Het gebruik van land voor bio-energiegewassen kan significante ecologische impacts met zich meebrengen, zoals ontbossing, stikstofvervuiling en zoetwaterschaarste. Ook mariene ecosystemen ontsnappen niet aan de bedreiging van overexploitatie en eutrofiëring. De opwarming en verzuring van oceanen kunnen serieuze en groeiende risico’s veroorzaken.

Klimaatverandering en vervuiling verergeren deze ontwikkelingen. Mondiale en regionale assessments wijzen erop dat biodiversiteitsverlies, de vernietiging van leefomgevingen en de vernietiging van ecosystemen zullen doorgaan en versnellen.

SOER (2015).