Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke landen vormen een voorbeeld (in het integreren van natuurlijk kapitaal in hun besluitvorming)?

Verschillende landen zijn bezig om natuurlijk kapitaal verder in hun besluitvorming te integreren. Een kleine selectie praktijkvoorbeelden uit Costa Rica, het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar laat zien hoe.

Costa Rica

In de afgelopen twee decennia is Costa Rica veranderd van een van de landen met de hoogste graad van ontbossing tot een pionier op het terrein van milieubescherming. Dit is te danken aan grensverleggend beleid. Verreikende maatregelen hebben de aftakeling van het milieu omgebogen: inmiddels is 52% van het land weer bedekt met bossen die cruciaal zijn voor toerisme en waterbeheer. Het parlement van Costa Rica overweegt op dit moment een wet die environmental impact assessments (EIA) verplicht stelt voor publieke en private investeringen, met het doel de boekhouding van natuurlijk kapitaal (natural capital accounting) een vast onderdeel te maken van haalbaarheidsstudies. 

Meer informatie is te vinden op de pagina over Costa Rica op de WAVES-website.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is een netwerk van Local Biodiversity Action Plans opgezet, met als doel om lokaal actie te ondernemen om biodiversiteit te beschermen en stimuleren. Een concreet voorbeeld is dat op meerdere plaatsen rivieren weer met elkaar zijn verbonden, waardoor er minder overstromingen plaatsvinden en er meer bewustzijn is van de rol van water in de lokale samenleving.

Institute for European Environmental Policy (2013), p. 435-438.

Meer informatie ook op de website van het UK Natural Capital Initiative.

Zanzibar (Tanzania)

De ecosystemen op en rond de kust van Zanzibar zijn verantwoordelijk voor 30% van het BBP, maar worden aangetast door overmatig toerisme. Een analyse van de kosten en

baten van de ecosystemen heeft uitgewezen dat kleinschalig toerisme minder schadelijk is voor de ecosystemen dan grootschalig toerisme. Hierop heeft het land haar beleid aangepast.

WAVES (2012), p. 26-27.

Kijk voor meer koplopende landen bijvoorbeeld op de website van WAVES. Ook op de websites van BSR, IUCN, en de Natural Capital Business Hub is informatie te vinden.