Engels

Natuurlijk Kapitaal

Wat kan de financiële sector doen?

De financiële sector kan een significante positieve impact hebben op natuurlijk kapitaal door bedrijven met groene businessmodellen en projecten te financieren. Financiële instellingen kunnen bijvoorbeeld bedrijven of sectoren die schade toebrengen aan natuurlijk kapitaal uitsluiten van portfolio’s of ESG-criteria in de besluitvorming rondom leningen en investeringen opnemen. Ondersteunende voorwaarden hiervoor zijn onder meer inzicht in de impacts op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal, alsmede een wereldwijde consensus over boekhouding, geïntegreerd rapporteren en disclosure.

Benodigde stappen

Binnen de Natural Capital Finance Alliance (NCFA, voorheen NCD) werken financiële instellingen aan vier oplossingsrichtingen: 

  1. Het begrijpen van de impacts en afhankelijkheden van financiële instellingen op natuurlijk kapitaal (in de eigen organisatie en in het portfolio) die zich kunnen vertalen naar materiële risico’s en kansen;
  2. Het verweven van overwegingen rond natuurlijk kapitaal in financiële producten en diensten;
  3. Het bereiken van een wereldwijde consensus rondom de integratie van natuurlijk kapitaal in de accounting en besluitvorming in de private sector; en
  4. Het bereiken van een wereldwijde consensus rond geïntegreerd rapporteren en disclosure.

Natural Capital Declaration (2013), p. 4.

Methoden & Instrumenten

De publicatie ‘Guide on Natural Capital & Financial Institutions’ van de VBDO in samenwerking met CREM omschrijft verschillende methoden waarop financiële instellingen natuurlijk kapitaal kunnen integreren in hun producten en diensten:

  • Het uitsluiten van bedrijven of sectoren die schade toebrengen aan natuurlijk kapitaal uit investeringsportfolio’s.
  • Het integreren van ESG-criteria (en daarmee informatie over natuurlijk kapitaal) in investeringsbeslissingen en kredietverlening. De Equator Principles vormen een bekende standaard van duurzaamheidscriteria.
  • Het via active ownership (stemmen en engagement) aanspreken van bedrijven en projecten op hun verantwoordelijkheid en activiteiten op het gebied van natuurlijk kapitaal.
  • Het gericht inzetten van impact investments in het versterken van natuurlijk kapitaal.

Daarnaast geeft de handleiding een overzicht van manieren waarop financiële instellingen natuurlijk kapitaal in hun beleid kunnen verweven en hoe ze hier transparant over kunnen zijn.

VBDO & CREM (2016).

Meer informatie over de Equator Principles op de bijbehorende website.

Kansen en risico’s

De Natural Capital Finance Alliance heeft reacties analyseerd van 36 financiële instellingen op hun huidige aanpak van natural capital risk management, wat licht werpt op de business case voor de financiële sector om natuurlijk kapitaal te integreren in investeringen en kredietrisicomanagement.

Relevante praktijkverhalen van deelnemers aan de CoP FINC (waaronder ABN AMRO, Achmea en ACTIAM) zijn gebundeld in Finance for One Planet, alsmede de algemene lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Zo leert het bijvoorbeeld dat instrumenten als crowdfunding en Green Bonds de vergroening van het portfolio van financiële instellingen kunnen accelereren.

NCD (2015).

Van Leenders & Bor (2016).