Engels

Natuurlijk Kapitaal

Hoe kunnen we natuurlijk kapitaal definiëren?

Natuurlijk kapitaal is de voorraad van natuurlijke hulpbronnen die samen in materialen en diensten voorzien voor de mens. Tevens is natuurlijk kapitaal een economische metafoor voor de begrensde voorraden van natuurlijke materialen, land en ecosystemen – oftewel: natuurlijke activa.

Definitie

Natuurlijk kapitaal is de voorraad van alle hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (zoals lucht, mineralen en plant- en diersoorten) die samen in een toevoer van diensten voorzien die de welvaart en het welzijn van mensen ondersteunen.

Natuurlijk kapitaal bestaat uit twee componenten:

  1. Abiotisch natuurlijk kapitaal bestaat uit ondergrondse voorraden die niet-hernieuwbaar en eindig zijn (bijv. fossiele brandstoffen, mineralen en metalen) en stromen die hernieuwbaar en onuitputtelijk zijn (bijv. wind en zonne-energie).
  2. Biotisch natuurlijk kapitaal, oftewel ecosysteemkapitaal, bestaat uit ecosystemen die een breed spectrum aan waardevolle diensten leveren die essentieel zijn voor menselijk welzijn. Dit kapitaal is hernieuwbaar, maar kan ook uitgeput worden.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 123.

Meer informatie op de websites van de Wereldbank en het Europees Milieuagentschap.

Economische metafoor

Natuurlijk kapitaal is een economische metafoor voor de begrensde voorraden van natuurlijke materialen, land en ecosystemen  oftewel: natuurlijke activa. Bedrijven, en de samenleving in het algemeen, halen veel voordeel uit de natuur. Net als andere kapitaalvormen kan het kapitaal uitgeput worden, maar ook in stand gehouden worden of zelfs verbeterd. Wanneer dit lukt kan de rente gebruikt worden voor nieuwe investeringen, of als beloning voor de investering gezien worden, zonder aantasting van het kapitaal.

IUCN (2014), p. 50.